Tales i podes d'arbrat públic i privat, i d'arbrat de risc

Una de les nostres especialitats és la tala i esporga d'arbrat públic i privat, i d'arbrat de risc.

Un altre servei que oferim és l'avaluació de l'estat de l'arbrat, si presenta risc de caiguda o no, així que cal fer per minimitzar el risc.

Si voleu més informació, cliqueu aquí