Restauració d'espais rurals i pistes forestals

Som experts en la restauració i manteniment d'espais rurals (fonts, basses, mines, senders i camins, murs de pedra seca, senyalització, tanques, protecció i consolidació de talusos, manteniment de rieres i torrents...) i l'obertura i manteniment de pistes forestals (arrenjament del paviment, trenques, franges de baixa càrrega de vegetació...)