Restauració espais rurals i pistes forestals

Una de les nostres especialitats és la restauració del medi natural, aplicant tècniques tradicionals i modernes en:
  • Obertura i manteniment de pistes i camins
  • Creació i manteniment de murs de pedra seca i murs d'obra
  • Recuperació i restauració de fonts, basses i mines.
  • Treballs de manteniment de rieres i torrents
  • Protecció i consolidació de talussos.
  • Disseny i construcció d'àrees de pic-nic
  • Projectes i direccions d'obra de restauracions del medi natural