Projectes i informes

Disposem d'un equip tècnic interdisciplinar, amb àmplia experiència i coneixements en:
  • Redacció de memòries valorades i projectes, assessorament en l'àmbit agrícola, forestal i medi natural
  • Valoració de finques agrícoles i forestals i d'arbrat
  • Projectes de turisme rural
  • Llicències ambientals
  • Projectes d'impacte ambiental
  • Plans d'autoprotecció
  • Franges de protecció d'urbanitzacions i edificacions aïllades. 
  • Catàlegs de patrimoni
  • Mediació amb administracions i particulars per a la ressolució de conflictes en l'àmbit agrícola i forestal.
  • Direccions d'obra.