Palmeres

La nostra empresa disposa d'especialistes en l'avaluació, prevenció i tractament de les patologies de les palmeres. Concretament, podem actuar en:

Avaluació de l’estat de la palmera
Si encara no està afectada, revisem i avaluem l’estat de la palmera, proposant-vos el millor tractament per reduir o bé eliminar el risc que comporta l’escarbat.

Tractaments de palmeres
Podem fer els tractaments fitosanitaris per prevenir i lluitar contra el morrut, informant-vos primer si és tècnicament i econòmica viable.

Esporga de palmeres
Especialistes en enfilar-nos a l’arbre amb escales o bé amb tècniques de trepa i seguidament, aplicar les esporgues puntuals o de buidat de copa, baixant el brancatge lligat, per tal de no afectar tot el que hi pugui haver sota l’arbre.

Tala de les palmeres
Si finalment es decideix eliminar la palmera, es procedeix a la seva tala i es gestionen els residus de verd d’acord amb la normativa vigent. Si la palmera es troba en un lloc difícil, podem enfilar-nos a la copa i desmuntar-lo per peces, per reduir el risc de danys a les propietats i a les persones.


Assessorament i execució de plantació d’arbres i palmeres resistents a les patologies, vents i les tempestes
Si voleu arbres i palmeres resistents a les patologies, ventades i tempestes, li podem aconsellar quines són les millors espècies.

Podeu demanar-nos un pressupost sense compromís.