Que fer per evitar els danys causats per arbres que cauen en les ventades i tempestes?

Quan el vent es molt fort, com aquests dies, hi ha alguns arbres que no estan ben arrelats, o han estat desprotegits dels elements que els protegien, i que presenten un alt risc de trencament i caiguda.

En caure poden causar molt danys a persones i béns, i poden implicar pèrdues econòmiques i humanes molt i molt importants.


Per evitar aqusts danys i minimitzar al màxim el risc, disposem de tècnics arboristes especialitzats en valorar l'estat de l'arbre, el risc de caiguda i els tractaments preventius a aplicar. Així mateix, tenim l'equip d'especialistes en esporga i tala d'arbres amb capacitat per executar aquests treballs amb la màxima cura per a l'arbre, les propietats i sobretot per a les persones.

Finalment disposem de les assegurances adients i tot el nostre personal disposa dels equips de protecció personal (EPI) i està assegurat.

Perquè el nostre objectiu és resoldra-li els seus problemes, no causar-n'hi de nous.