SOMFORESTALS fa els treballs d'esporga a Calella i Canet

La brigada de SOMFORESTALS, ha guanyat aquest hivern els concursos públics de les esporgues de l'arbrat viari de Canet de Mar i del Passeig de les Roques de Calella.

També ha executat el sanejament de l'arbrat del Parc de la Misericòrida, per reduir el risc d'accidents als usuaris de l'espai públic per caiguda de branques malaltes i mortes. Concretament, s'han talat 6 exemplars d'eucaliptus de 10 a 14 metres d'alçada, i s'han esporgat 2 exemplars d'eucaliptus, eliminant el brancatge en mal estat.
En total, s'han podat 624 arbres, des de manteniment a formació, i s'han generat prop de 80 metres cúbics de restes vegetals que s'han biotriturat i s'utilitzaran per adobar el propi arbrat viari i el sòl d'una área natural en procés de restauració.

SOMFORESTALS, la brigada professional de la Federació ADF Maresme

A partir del proper 1 d'octubre, la brigada professional de la Federació ADF Maresme, tindrà un nom comercial i una imatge pròpia. Així, SOMFORESTALS continua la tasca iniciada l'any 1999, millorant els seus serveis en l'àmbit forestal, jardineria, restauració d'espais naturals, així com enginyeria agrícola i forestal.
 
Com fins ara, el 100% dels beneficis obtinguts es dediquen a la prevenció, extinció d'incendis i al foment del voluntariat de les ADF dels 32 municipis del Maresme i Vallès Oriental que formen part de la Federació ADF Maresme.

Tales i podes d'arbrat públic i privat, i d'arbrat de risc

Una de les nostres especialitats és la tala i esporga d'arbrat públic i privat, i d'arbrat de risc.

Un altre servei que oferim és l'avaluació de l'estat de l'arbrat, si presenta risc de caiguda o no, així que cal fer per minimitzar el risc.

Si voleu més informació, cliqueu aquí

Restauració d'espais rurals i pistes forestals

Som experts en la restauració i manteniment d'espais rurals (fonts, basses, mines, senders i camins, murs de pedra seca, senyalització, tanques, protecció i consolidació de talusos, manteniment de rieres i torrents...) i l'obertura i manteniment de pistes forestals (arrenjament del paviment, trenques, franges de baixa càrrega de vegetació...)

Neteges de parcel.les, franges de protecció perimetral, manteniment de finques forestals

S'executa la franja de protecció perimetral de la urbanització de Can Cebrià, a Vilanova del Vallès, amb una superfície de més de 50000 m2. En aquesta franja s'han talat més de 40 arbres de més de 12 metres d'alçada que presentaven risc de caiguda sobre habitatges, sense causar cap dany.

Si vols més informació, clica aquí:

Que fer per evitar els danys causats per arbres que cauen en les ventades i tempestes?

Quan el vent es molt fort, com aquests dies, hi ha alguns arbres que no estan ben arrelats, o han estat desprotegits dels elements que els protegien, i que presenten un alt risc de trencament i caiguda.

En caure poden causar molt danys a persones i béns, i poden implicar pèrdues econòmiques i humanes molt i molt importants.


Per evitar aqusts danys i minimitzar al màxim el risc, disposem de tècnics arboristes especialitzats en valorar l'estat de l'arbre, el risc de caiguda i els tractaments preventius a aplicar. Així mateix, tenim l'equip d'especialistes en esporga i tala d'arbres amb capacitat per executar aquests treballs amb la màxima cura per a l'arbre, les propietats i sobretot per a les persones.

Finalment disposem de les assegurances adients i tot el nostre personal disposa dels equips de protecció personal (EPI) i està assegurat.

Perquè el nostre objectiu és resoldra-li els seus problemes, no causar-n'hi de nous.

Palmeres


Som experts en el control de la plaga de l'escarabat mnorrut que afecta a les palmeres. Podem fer-vos l'avaluació de l'estat de l'exemplar, el tractament, i si l'exemplar é smort, en podem fer la tala i eliminació. Així mateix,  us podem assessorar sobre quines palmeres i arbres son resistents a les malalties i s'adapten a les condicions ambientals del vostre jardí.

Si voleu saber més, cliqueu aquí: